Natrag

Su(lu)dovanje

Koja mafija vlada u srpskom pravosuđu (163)

Pola godine zatvora zbog izmišljenog događaja

Srpski sudovi još donose presude "U ime naroda". I, uglavnom, protiv naroda, odnosno običnih građana, koji ne pripadaju gornjoj strukturi društva, niti organizovanim kriminalnim grupama koje drže na vezi i apanaži veći broj sudija i državnih tužilaca. Za razliku od državnih tužilaca, koji svojim zamenicima mogu da izdaju obavezujuća uputstva, sudije su potpuno samostalne u svom radu i odlučivanju. Na žalost, najveći broj delilaca pravde tako se i ponaša - nasilno, priprosto, ne poštujući zakonitost ni javni moral. Za tužioce i delioce pravde u Srbiji birani su podobni i prepodobni, loši studenti i još lošiji ljudi. Zašto se nemo posmatra propadanje i sunovrat Srbije i pravosuđa? Zašto je za ministra postavljena Nela Kuburović, koja za svoje 34 godine života nije donela nijednu presudu, nije podigla nijednu optužnicu? O tome piše urednik Milan Glamočanin, bivši načelnik uprave u saveznoj policiji, u saradnji sa istraživačkim timom Magazina Tabloid

Milan Glamočanin

Mafija u pravosuđu ispunjava sve želje onima koji imaju novca i članovi su Vučićevog kartela.

U kampanji koju je protiv Magazina Tabloid i urednika Milovana Brkića, poveo Vučićev kum Nikola Petrović, koji je takođe ponosan na svoju lažnu, nepostojeću diplom stečeno na crnačkom hriščanskom univerzitetu Omega, u provinciji u Južnoafričkoj republici, stavljeni su svi resursi.

Na kraju je ispalo da se gospodin Petrović preigrao. Prvi osnovni sud u Beogradu, Više javno tužilaštvo i Viši sud u Beogradu su kuće u koje kum Nikola Petrović ulazi kao svoju.

U decembru prošle godine on je naumio, a viši javni tužilac u Beogradu Nataša Krivokapić odobrila da se odgovorni urednik Magazina Tabloid stavi u pritvor, zbog navodnog ugrožavanja sigurnosti pomenutog gospodina, koji se, baš u to vreme, usleio u vilu na Dedinju.

Pritvor Brkiću nije određen, jer je to sprečeno sa višeg mesta.

Ipak, nakon što je 6. maja poslao izvršitelja i policiju u redakciju Magazina Tabloid da iznesu imovinu privrednog društva koje nije ničiji dužnik, Petrović je naredio da se podigne pred Višim sudom u Beogradu protiv Brkića optužni predlog. Više javno tužilaštvo ga je podnelo 22. maja ove godine, a sudija Ljudmila Miljković je suđenje zakazala za 4. oktobar ove godine. A morala je da optužni akt odbaci kao neosnovan.

Od 31, januara ove godine kada je saslušan ‘’oštećeni’’ Nikola Petrović, tužilac je predmet držao skoro četiri meseca.

Optužni predlog je potpuno lažan i teško je naći u istoriji pravosuđa da tužuilaštvo izmišlja događaj.

Citiramo optužni predlog

‘’VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU KTO VTK br. 34/19

21.05.2019. godine

VIŠEM SUDU U BEOGRADU

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. u vezi člana 495. i člana 499. stav 1. ZKP-a, podnosim

OPTUŽNI PREDLOG

Protiv:

MILOVANA BRKIĆA iz Beograda.... (izostavljamo sve druge lične podatke)

ŠTO JE

Dana 07.09.2018. godine u Beogradu u ul. Savski trg br. 9, u stanju uračunljivosti, svestan svog dela i da je ono zabranjeno, pri čemu je hteo njegovo izvršenje, ugrozio sigurnost oštećenog Nikole Petrovića i njemu bliskih lica, pretnjom da će napasti na njegov život i telo, na taj način što je na zvaničnoj internet prezentaciji lista „Magazin Tabloid - istine i zablude” u broju 423 objavio tekst pod naslovom „Pomozite nam da ih se otarasimo” u kome se između ostalog navodi „Ne postoji tužbeni zahtev koji sudije ne usvajaju kad ih traži Nikola Petrović. Organizovana kriminalna grupa koju čine Viši tužilac u Beogradu Nataša Krivokapić, predsednik Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović i predsednik Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković uništila je sudbinu desetine hiljada ljudi, štiteći mafiju iz Vučićevog kartela’’ pri čemu se u nastanku teksta dodaje „Pozivamo čitaoce i građane da pomognu da se rešimo ovih ljudi. Oni jedino nisu otporni na metal. Na sve drugo jesu. Gospodin Petrović stanuje u vili koja je bila u vlasništvu DIPOS-a u ulici .......” usled čega je oštećeni Nikola Petrović osetio strah za sopstvenu bezbednost i bezbednost članova svoje porodice, supruge i dvoje dece,

-čime je izvršio krivično delo Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 1. Krivičnog zakonika.

S toga,

predlažem

Da se pred tim sudom kao stvarno i mesno nadležnim zakaže i održi glavni javni pretres, na koji pozvati:

Javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu;

Okrivljenog Milovana Brkića sa označene adrese;

Oštećenog Nikolu Petrovića koga pozvati preko punomoćnika adv. Nemanje Vasiljevića iz Beograda ul. Terazije br. 29;

Branioce okrivljenog Milovana Brkića - advokate Ivana Ninića iz Beograda ul. Hadži Milentijeva br. 88, Stevana Damnjanovića iz Beograda ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 135 i Zorana Perovića iz Beograda ul. Kneza Miloša br. 55/1

Da se u toku dokaznog postupka pročitaju: Zapisnik o saslušanju osumnjičenog Milovana Brkića od 14.12.2018. godine, Zapisnik o saslušanju osumnjičenog Milovana Brkića od 03.01.2019. godine, Zapisnik o ispitivanju svedoka Nikole Petrovića od 31.01.2019. godine, Izveštaj iz KE za okrivljenog, kao i tekst objavljen na internet prezentaciji lista „Magazin Tabloid - istine i zablude u broju 423 pod naslovom „Pomozite nam da ih se otarasimo”.

Shodno članu 500 stav 1 tačka 5 ukazujem da se:

Zapisnikom o saslušanju osumnjičenog Milovana Brkića i uvidom u sadržaj teksta objavljenog na internet prezentaciji lista „Magazin Tabloid istine i zablude” u broju 423 pod naslovom „Pomozite nam da ih se otarasimo” dokazuje se činjenica da je okrivljeni Milovan Brkić autor navedenog teksta kojim je ugrožena sigurnost oštećenog Nikole Petrovića.

Zapisnikom o ispitivanju svedoka ošte-

ćenog Nikole Petrovića od 31.01.2019. godine dokazuje se činjenica da je oštećeni bio upoznat sa sadržajem teksta koji je objavljen na internet prezentaciji lista „Magazin Tabloid - istine i zablude” u broju 423 pod naslovom „Pomozite nam da ih se otarasimo”. te da je usled navoda sadržanih u istom osetio strah za svoju bezbednost kao i bezbednost članova svoje porodice - supruge i dece.

Uvidom u sadržaj teksta objavljenog na internet prezentaciji lista Magazin Tabloid - istine i zablude” u broju 423 pod naslovom ‘’Pomozite nam da ih se otarasimo” dokazuje se činjenica da isti sadrži navode navedene u dispozitivu optužnog akta kojima je ugrožena sigurnost oštećenog Nikole Petrovića.

Izveštajem iz kaznene evidencije za okrivljenog dokazuje se činjenica da je isti ranije osuđivan.

Predlažem da sud okrivljenog Milovana Brkića oglasi krivim i da ga za izvršenje krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 138 st. 1 KZ osudi na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) meseci s tim što se ista neće izvršiti ukoliko u vremenu proveravanja od 2 (dve) godine ne ponovi krivično delo, smatrajući da će se pomenutom kaznom zatvora postići svrha kažnjavanja predviđena članom 42 Krivičnog zakonika.

ZAMENIK JAVNOG TUŽIOCA

Aleksandar Momčilović

Objavljujemo kopiju spornog teksta na koji se poziva zamenik višeg javnog tužioca, kao dokaz da je optužni akt Višeg javnog tužioca zasnovan na potpuo izmišljenom tekstu.

Kum Nikola Petrović zaista može sve.

Iz kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka stiglo nam je rešenje od 12. jula, kojim poverenik nalaže Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema ovog rešenja obavesti Privredno društvo za izdavanje novina ‘’Slobodna štampa’’ sa sedištem u Beogradu da li poseduje tražene informacije u vezi sa intervencijom više policijsklih patrola, bez predhodne najave od 6. maja u prostorijama u kojima se nalazi redakcija lista ‘’Magazin Tabloid’’, odnosno dokumenta iz kojih se mogu saznati imena i prezimena svih policijskih službenika koji su ‘’nelegalno’’ ušla u navedene prostoije, koja su lica uvela u te prostorije, razlozi za navedenu intervenciju i koliko je ista trajala kao i ko je tu intervenciju naredio.....

Rešenje je donela zamenik Poverenika... Stanojla Mandić, nakon 42 dana od obraćanja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nije nam u ostavljenom roku dostavilo podatke koje je naložila zamenica Poverenika.

Ovo je, očigledno, privatna država Vučićevog kartela.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane