Natrag

Albanci počeli da ironiziraju sunarodnike koji pretendiraju za poreklo od Ilira

Piše: Akademik prof. dr Kaplan Burović

Činjenica je neosporna da su dan-danas Albanci indoktrinirani falsifikovanom istorijom svog porekla, da su tobože autohtoni i poreklom od Ilira, pa i od Pelazga. Ovo indoktriniranje im je nametnula albanska feudo-buržuazija, a u službi buđenja nacionalne svesti i mobiliziranja za oslobođenje od turske okupacije. U toj službi oni i Srbina Skenderbega proglašuju za Albanca, pa ga i krunišu za nacionalnog heroja Albanaca.

Posle oslobođenja Albanije (1912) feudo-buržuazija je nastavila sa tim indoktriniranjem, dok Enver Hodža, busajući se u prsa i za proleterski internacionalizam, proglasio je za TABU autohtoniju i poreklo Albanaca od Ilira. Apsolutno nikome nije dozvolio ni da posumnja u to, sem svojim akademicima Ećremu Čabej, Aleks Budi i Šabanu Demiraj, i to za spoljašnju upotrebu, da bi im se dozvoljio pristup na međunarodne naučne skupove, gde su u plaštu nauke sprovodili politiku Envera Hodže. Njihova naučna priznanja na tim skupovima u vezi porekla Albanaca, gde su ih izustili - tamo su ih i ostavili. Ako su to i objavili u kakvo izdanje, ono je bilo zabranjeno za široku upotrebu. Navodim vam samo izdanje ILIRSKE STUDIJE, koje sam na jedvite jade uveo u ruke. Čim su me uhapsili odmah su mi tu knjigu oduzeli kao zabranjenu. O tome da je tamo Akademik Čabej priznao da Albanci nisu autohtoni, ni Pelazgi i Iliri, dan danas nikome ne kažu. Ja, koji sam se usudio da naučnu stranu stvaranja trojke albanskih akademika Čabej-Buda-Demiraj otkrijem Albancima, kako rekoh - uhapsili su me i pokušali da me fizički likvidiraju. A pošto sam uspeo da izađem iz zatvora - kako vidite - sataniziraju me lažima, falsifikatima, intrigama i psovkama, monstruoznim uvredama, pa i neprekidnim pokušajima da me fizički likvidiraju. Očitali su mi i opelo preko interneta. Preko interneta su pozvali i svoje junake da pođu za Ženevu (gde aktuelno živim) i da me ubiju. Jedan od onih koji su me satanizirali lažima i falsifikatima, jeste i albanski novinar iz Skoplja Daut Dauti, instruiran za to koliko od jugo-UDB-e, toliko i od albanskog Sigurimia.

I pored sataniziranja i mobinga, blokiranja svih medija ne samo albanskih već i stranih, pa i jugoslovenskih, zahvaljujući činjenici što znam albanski jezik (Pa i onom zalogaju hleba što mi daje plemeniti švajcarski narod !), ja sam nastavio da razotkrivam Albancima istinu o njihovom poreklu, prolazeći svakodnevno pred njihove cevi, koje su uprli u mene da me fizički likvidiraju. Objavio sam do sada 150 dela i u svakome studije o poreklu Albanaca. Kidajući zalogaje hljeba i od usta moje dece, platio sam za njihovo objavljivanje, a zatim ih razdao na poklon. Ovako sam im razbio TABU.

Ovako sam provocirao ne samo albanske naučnike da stave u pokret svoje mozgove, već i albanske junake da cevi svojih oružja okrenu na one koji su to zaslužili.

Nije mali broj onih Albanaca koji su prihvatili moje albanološke teze da Albanci nisu ni autohtoni, niti Iliri, ponajmanje i Pelazgi. Godine 2012. oni su počeli da liju i svoju krv, pa i da polažu svoje živote, braneći moje albanološke teze. Pokoj duši i sva slava istoričaru dr Ardian Kljosi !

Kako vidimo ovih dana iz dopisa Dauta Dauti, oni su počeli i da ironiziraju one svoje sunarodnike, koji pretendiraju da su autohtoni, Iliri i Pelazgi. Pošto je kratak, evo da vam ga u prevodu citiram :

Ako na ovoj novoj planeti (Kepler-452b) ima ili je bilo života, kako tvrdi NASA, onda oni bezdrugo treba da imaju pelazgo-ilirsko poreklo. Sasvim kao mi treba da budu i oni. Zato, ova planeta pripada nama. Ali, da bismo to odbranili, pravno i politički, ovoj novoj zemlji, treba da prema međunarodnim pravilima i jus ocupatio, da odemo tamo i da postavimo našu zastavu sa dvoglavim orlom. Ne iz razloga što nam trebaju nove teritorije, već i iz razloga što oni očekuju našu pomoć. Plus, došao je momenat da dokažemo našu drevnost pred svetom. Može li ko (koji albanski sin) da učini ovo ?!(Daut DAUTI: "Në Kepler-452b jetojnë ilirët, ndaj ky planet na takon neve"!

(http://www.albeu.com/maqedoni/ne-kepler-452b-jetojne-iliret-ndaj-ky-planet-na-takon-neve/207496/)

Redakcija sajta ALBEU.com popratila je ovo izdanje sa ovim rečima:

Istraživač i publicista Daut Dauti, parodizirajući sa nivoom albanskih istoričara i interpretacije koje su naklonjeni da daju oni bez nikakvog naučnog oslona, kaže da " Nova Zemlja " ili Kepler-452b - tek otkrivena od NASA, za koju se veruje da je planeta gde se može živeti - " jeste albanska teritorija ". Ovaj postim njegov je ironičan.

Kako rekoh, ovaj Daut Dauti, do pred godinu dana, lajao je na sva usta protiv mene ne samo na makedonskom jeziku, već i na albanskom. Posle ove njegove satire, i - posebno - ako nastavi ovako, prosto mu bilo sve.

Daut Dauti, ovom ironijom i paradiziranjem dokazuje nam dokle su dospele kod Albanaca moje albanološke teze. Ja mu zahvaljujem i čestitam. Zahvaljujem i redakciji tog sajta, jer dan danas je teško naći redakciju albanskih medija koja se usuđuju da nešto takvo objave, posebno i da to tako komentiraju.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane