Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Diplomatija

Diplomatija

Šta i za koga rade strani državljani u diplomatskim misijama Srbije

 

Mešoviti brak, diplomatski sumrak

 

Duboka deprofesionalzacija Ministarstva spoljnih poslova Srbije dovela je do nesagledivih posledica po bezbednost zemlje i njenu međunarodnu poziciju. To je, ukratko, suština urgentne Informacije koju je 26. januara 2012. godine dostavio Sindikat diplomata MIP-a skupštinskom Odboru za inostrane poslove kojim predsedava Dragoljub Mićunović. Tabloid ekskluzivno donosi najvažnije delove tog dokumenta koji do sada nisu bili dostupni javnosti, a koji govore o divljanju partija, klanova, familija i moćnih pojedinaca u srpskoj diplomatiji

 

Priredila Milica Grabež

 

Dugogodnšnji proces erozije ukupnog stanja i organizacije MSP i diplomatske mreže, posebno zbog zanemarivanja načela depolitizacije, zakonitosti i javnosti u vođenju kadrovske politike, doveo je do dramatičnog urušavanja profesionalnog karaktera  i efikasnosti diplomamatske službe, uz sve posledice na spoljnopolitički položaj i bezbednost zemlje.

Umesto jačanja profesionalnog karaktera službe kao osnovnog kriterijuma u izboru kadrova, presudni su partijska podobnost, grupni i lični interesi, uticaji i veze, uz sve izra-žetnije manifestacije partokratije, odnosno diskriminacije, arbitrarnosti, samovolje i birokratske arogancije u odlučivanju. Umesto limitiranja i postupnog ukidanja tzv, diskrecionog prava, u korist primene objektivnih kriterijuma jednako za sve kandidate, ono je postalo odlučujući  faktor u izboru kadrova, po pravilu na štetu struke, odnosno najkvalitetnijeg rešenja.

Praktično, nema odluke o postavljenju na iole značajnije mesto u zemlji i diplomatsko konzularnim predstavništvima (DKP), a da nije prošla kroz verifikaciju instance takozvanog diskrecionog prava.

Politika masovnog zapošljavanja, ili zapošljavanja na određeno vreme, nekvalifikovanih i neobučenih partijskih i sličih kadrova na svim nivoima, pa i najodogovornijim poslovima, posbno u DKP, uz otpuštanje i izlolaciju  karijernih diplomata, i dalje se nastavlja dovodeći u pitanje i sam smisao postuapanja takve diplomatske službe.

Tako, na primer, od blizu 70 šefova ambasada i misija Srbije, nekarijerni ambasadori čine čak 55 odsto!  Međutim, standardi u evropskim državama, članicama EU, i onih koje članstvo imaju za cilj, gotovo sasvim isključuju mogućnost postavljenja nekarijernih šsfova DKP, odnosno to se dozvoljava samo izuzetno, ili uz striktan limit od pet procenata. Sa druge strane, kad su u pitanju ostale diplomate, (nižih zvanja) apsolutno je isključena mogućnost postavljanja nekarijernih diplomata - kod nas je broj takvih teško utvrditi ali je svakako veoma visok.

U izboru kadrova, odnosno radu kadrovske komisije, veoma često se ne poštuju ni drugi, osnovni kriterijumi: obrazovanje, struka, kao i profesionalno usmerenje (među šefovima DKP i drugim diplomatama ima ima lekara, umetnika, biznismena, članova nevladinih organizacija, profesora, sociologa i dr.).

 Pri tome, ove osobe nemaju nikakvog iskustva u diplomatskom radu a često niti adekvatno znanje stranih jezika, a na-rad u DKP upućuju se i oni koji ne obave ni osnovne pripreme za diplomatski rad, reaktiviraju se penzioneri kao diplomate i šefovi DKP,  zapošljavaju osobe koje su na stalnom boravku u inostranstvu, često poseduju strano državljanstvo, što je nespojivo sa njihovom funkcijom zbog svih političkih i bezbednosnih implikacija takve lične situacije po interese zemlje.

Uprkos tome, mandati ovih partijskih i sličnih kadrova, često traju dvostruko duže od propisima predviđenog maksimuma od četiri godine.       

   Tokom prošle godine Sindikat diplomata MSP, kao udruženje karijernih diplomata, zahtevalo  je od rukovodstva Ministarstva, na žalost bezuspešno, da se najhitnije pokrene proces obnove i jačanja profesionalnog karaktera MSP i nezavisne pozicije diplomatske službe u odnosu na partijske interese.Naglašeno je da sindikat to ne čini samo zbog interesa zaposlenih, već, pre svega, zbog interesa zemlje kojoj je neophodna stručna i  osposobljena, dinamična i motivisana profesionalna diplomatska služba. 

 Kao ilustracije do kog stepena se stiglo sa deprofesionalizacijom službe spoljnih poslova, je lista nekarijernih šefova DKP.

 Uz nekoliko izuzetaka, zajednička karakteristika ovih kadrovskih rešenja je pripadnost izabranih kadrova vladajućim partijama (DS, SPS i SPO), odnosno, reč je o odlučujućim faktorima u izboru kadrova na radu u DKP. Isto tako im je zajednička karakteristika ignorancija diplomatske profesije, organizacije, načina metoda rada u zastupanju i afirmaciji ciljeva politike i interesa zemlje, neposedovanje drugih specifičnih znanja i iskustava za rad u dillomatskoj službi...

 

Nekarijerni šefovi u Diplomatsko konzilarnim predstavništvima Srbije

 

(Spisak sastavljen prema profesiji, državljanstvu ili prethodnoj funkciji, prim. red.)

Australija: državljanin V. Britanije, Azerbejdžan: firma Cepter-Indija, Belgija: funkcioner MEER, Belorusija: iz Privredne komore Srbije, BiH: profesor, direktno sa mesta ambasadora u Švedskoj, Bugarska: novinar, Danska: dramaturg, Egipat: novinar, Francuska: istoričar, Italija: sa mesta savetnika u Rimu, Izrael: državljanin SAD, Kuba: kadar MUP-a, Kuvajt: Fond za razvoj Vojvodine, Irak: vojni penzioner, Makedonija: vojni penzioner, Nemačka: profesor, Norveška: sociolog, Rusija: savetnik pa ambasador 9 godina u Moskvi, SAD: državljanin SAD, Slovačka: funkcioner grada Beograda, Slovenija: lekar, Španija, iz Kancelarije za pridruženje EU, Sveta stolica: profesor, Švajcarska: istoričar, Tunis: turizmolog iz Francuske, Turska: pomoćnik ministra u Ministarstvu odbrane, V. Britanija:  profesor, Indonezija: iz nevladine organizacije, Misija pri UN u Ženevi: iz nevladine organizacije iz Beča, Misija pri EU Brisel: novinar, Misija pri UNESKO: profesor GK (Generalni konzulat) Banja Luka: službenik više od 7 godina u Banja Luci, GK Milano: više od 9 godina u Milanu, GK Solun: prvo službenik, zatim  generalni konzul, posle 6 godina povučen, GK Trst: funkcioner iz Vojvodine, GK Čikago: državljanin SAD, mandat mu traje više od 9 godina GK Toronto, državljanin Kanade...

 

Zloupotrebe u kadrovskim rešenjima na nižem nivou

 

- Vicekonzulka u Generalnom konzulatu u Čikagu, posle kraćeg boravka u zemlji, ponovo je upućen za konzula u Čikago, supruga mu je američka državljanka.

- Konzulka u Australiji, posle rada u ambasadi u Kamberi, premeštena je u Čikago, zajedno sa mužem Australijancem.

- Vice konzul ambasade u Otavi (Kanada), posle više od dve godine rada, 2004. godine prekinuo radni odnos u MSP i ostao u Kanadi, da bi krajem 2009. godine, bio postavljen za konzula u Njujorku a zatim za GK u Torontu. Oko dobijanja egzekvature bilo je velikih problema i intervencija kod kanadskih vlasti jer novi generalni konzul ima kanadsko državljanstvo.

- GK u Sidneju, u redovnom postupku nije mogao da dobije Sidnej (dva puta službovao u Australiji) već je dobio Njujork, odakle je nakon dve godine premešten za Sidnej da bi oslobodio mesto za novog GK.

- Sekretar (diplomata) u Misiji  u Njujorku,  nakon  završetka četvorogodišnjeg mandata ostaje u Njujorku na školovanju, a potom, ne vraćajući se u zemlju, i bez konkursa, dobija ponovo mandat u Misiji.

- Ataše u Misiji Njujork, postavljena je na to radno mesto bez radnog staža u MSP i bez konkursa. Stalno je nastanjena u  SAD, i kćer je jednog od gradonačelnika u Srbiji.

- Sekretar (diplomata) u Rimu postavljena je bez ijednog dana radnog staža u MSP i diplomatskog iskustva. Sestra je jednog od visokih državnih funkcionera.

- Rođaka jednog od visokih partijskih funkcionera udata za Marokanca, posle pet godina u ambasadi Srbije u Seulu i nepunih godinu dana u zemlji, premeštena u Misiju u Strazbur.

Drugi sekretar u ambasadi u Nju Delhiju, po povratku u MSP, postavljena je, mimo svih kriterijuma, za direktora Direkcije za Aziju, a zatim je ponovo upućena u ambasadu Nju Delhi na mesto prvog savetnika, gde joj se nalazi i muž, inače Indus.

- Bivši vice-konzul u Sidneju posle kraćeg vremena ponovo je premeštena u Sidnej za konzula, udata je za Australijanca koji je službenik u vladi Australije!

- Rođak uticajnog političara konzul je u Rimu više od 7 godina.

Slovenačka državljanka bez kvalifikacija za rad u MSP i DKP, udata za Slovenca i tamo živi sa porodicom, savetnik je u ambasadi Srbije više od 10 godina...

 

Zaključak ili, šta da se radi...

 

Navedeni primeri samo su ilustracija u kojoj meri je kadrovska politika MSP podređena partijskim i drugim interesima koji ne koindiciraju sa potrebom postojanja efikasnog i stručnog aparata države za vođenje spoljne politike zemlje, već naprotiv, najdirektnije ugoržavaju kvalitetno ispunjavanje uloge i zadataka diplomatske službe.

...U tom smislu neophodna je urgentna i radikalna reforma čitavog spoljnog aparata MSP i DKP na liniji obnove njenog profesionalnog karaktera u skladu sa evropskim standardima. Time bi se stvorili uslovi da MSP i diplomatska služba ponovo postanu jedan od ključnih oslonaca jačanja naših međunarodnih interesa i bezbednosti zemlje.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane