Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

Banja Koviljaa: Specijalna bolnica za likvidaciju pacijenata

 

Umesto leenja, maltretiranje

 

Umesto leenja pacijenti u Banji Koviljai doive maltretiranje i ikaniranje, pa se iz nje vraaju bolesniji nego to su bili kada su otili. "Lekovito blato" je u stvari talog koji se vadi iz kanala pored bolnice, a posle tretmanom njime pojavljuje se neprijatni osip. To je na svojoj koi osetio peva narodne muzike Hasan Dudi

 

Igor Milanovi

 

Zbog kardiovaskularnih problema nastalih posle infarkta i modanog udara, Hasan Dudi je otiao na rehabilitaciju u Banju Koviljau u kojoj je ranije, kao peva narodne muzike, mnogo puta uspeno nastupao. U Banji ga svi znaju i rado se drue sa njim, bukvalno da ne moe ulicom da proe, a da ga bar njih desetak ne pozove na pie ili ruak.

Poto je imao i probleme sa zglobovima kao posledicu preivljenog saobraajnog udesa, Dudi je iao i na terapiju lekovitim blatom, po kome je Banja Koviljaa poznata. Ono to ni on ni drugi pacijenti ne znaju jeste da se blato uzima iz kanala pored Specijalne bolnice, prerauje, zatim se njime sprovodi terapija, pa se blato ponovo vraa u pomenuti kanal odakle ga nanovo vade, prerauju... I tako u krug.

Boravak Hasana Dudia u Banji Koviljai naglo je prekinut 7. decembra 2011. poto ga je jedna radnica izvreala na nacionalnoj osnovi, a zatim mu jo napisala i prijavu na osnovu koje su ga dr. Aleksandar Joki i dr. Tatjana Tomi po hitnom postupku otpustili i izbacili iz bolnice. Gospodin Dudi je u bukvalnom smislu izbaen, jer su pomenuti lekari, vezani Hipokratovom zakletvom, odbili ak i da mu obezbede prevoz do Beograda, iako je bilo oigledno da je pacijentu pozlilo.

Polumrtav Hasan Dudi je autobusom stigao do Vojnomedicinske akademije gde je dr. eljko Krsmanovi dijagnostifikovao: "Akutna reakcija na stres" i ordinirao terapiju bensedinima i diklofenakom.

Doktor Milan Petronijevi sa VMA je 14. decembra 2011. izdao sledei nalaz: "Kontrolni pregled. Posle stresa i prekinute fizikalne terapije u RC Banja Koviljaa bolovi u znaajnom pogoranju."

Gospodin Dudi je, dakle, u Banju Koviljau otiao na leenje, a odatle se izvrean i izmaltretiran vratio u gorem zdravstvenom stanju od onog u kome je u Banju otiao. Da li je to Specijalna bolnica za leenje ili likvidaciju pacijenata?

U meuvremenu se gospodinu Dudiu po koi pojavio bolni osip kao reakcija na mazanje blatom izvaenim iz kanala. Uz bolove u grudima i zglobovima sada ima i bolove po koi. On se sada sprema da protiv Specijalne bolnice podnese tubu sudu za naknadu tete, jer mu je, izmeu ostalog, zbog "leenja" u Banji Koviljai na koje je pozvan, kao i zbog naknadnog sedmomesenog leenja od ovakve "rehabilitacije" izmaklo nekoliko nastupa koje je imao zakazane, a da sa druge strane uopte nije izleen, ve samo maltretiran tako da je doiveo jo jedan modani udar.

Cela Banja Koviljaa ivi od Specijalne bolnice za rehabilitaciju. Hiljade pacijenata godinje prou kroz nju donosei novac koji koliko-toliko u ivotu odrava lokalnu privredu. Zbog toga generalni direktor Specijalne bolnice dr. Nikola Sremevi svojim preduzeem, ali i celom Banjom upravlja kao malim feudom.

Njegovi aui zato smeju da maltretiraju i vreaju pacijente, posle ega ih jo prevremeno otpuste sa rehabilitacije i puste ih da, iako teko bolesni, Banju Koviljau naputaju sredstvima javnog prevoza i to usred zime.

Znaju li u Fondu republikog zavoda za zdravstveno osiguranje za ta izdvajaju pare? Ili ih uopte ne interesuje ta se deava po srpskim banjama.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane