https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zakonopravila

Zakonopravila

 

ta znai najava uvoenja centralizovanih javnih nabavki i predlozi za video snimanje rada tenderskih komisija

 

Svi su u aparatu!

 

Odavno je Srbija na visoko na svetskim rang listama kada je korupcija u pitanju. Po tim merilima smo zasluili jednu od tri medalje ako ne i zlatnu. U borbi protiv korupcije ureene drave se bore svim pametnim sredstvima, ponajpre adekvatnim zakonskim reenjima koje predlau najumniji ljudi koji imaju ogromna iskustva u tim oblastima, a onda i striktnom primenom tih zakona i adekvatnim kanjavanjima za krenje zakona, pie Tabloidov urednik Josip Bogi, bivu pukovnik Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala.

 

Josip Bogi

 

Kao jednu od vodeih oblasti kada je korupcija u pitanju, svi uglavnom navode zdravstvo. Nedavno je odran okrugli sto na temu Boljka zdravstva, javne nabavke i korupcija", na kom skupu su uzeli uee uglavnom oni koji su doveli do ovakvog stanja u toj oblasti, pa bi sada da lee metodama koje su samo njima znane. U tim predlozima prednjaila je ministarka zdravlja. Uglavnom se sva diskusija vodila oko toga da su postojea zakonska i ostala reenja neadekvatna i da bi trebalo javne nabavke u zdravstvu centralizovati i da to treba da bude jedan od najbitnijih antikoruptivnih mehanizama a da e se njihovom primenom utedeti od 10 do 40 odsto. Ako su ve dali procenat utede tada su morali i da navedu na emu se to moe utedeti!? Reeno je mnogo puta da je zdravstvena usluga loa, da su pacijenti nezadovoljni kao i lekari i da je to bilans reformi zdravstva u prethodnih deset i vie godina. Takoe, i da je korupcija jedan od najveih problema i da se novac troio nekontrolisano. Samo niko nije rekao da za to niko nije ni odgovarao.

Ali, najvea iluzija je da e do smanjenja korupcije u zdravstvu doi tako to e se to postii snimanjem kamerama sednica tenderskih komisija kao i prisustvom bezbednosnih slubi na tim sednicama. Doslovno rekoe i ovo:"...Ono to je sasvim novo, uvodimo snimanje svih tenderskih komisija, odnosno njihovih zasedanja. Snimaemo sve svojim kamerama, dve-tri hiljade evra emo potroiti za nabavku te opreme da bismo imali potpunu foto-dokumentaciju. Jo neto. To su uvek vrlo sumnjivi i poslovi podloni insinuacijama. Uvek e pripadnici bezbednosnih slubi biti tu prisutni na tenderskim komisijama. elim da na narod zna da emo zatititi njegovu imovinu".

Ovaj predlog vie na jedan monolog u nekada kultnom filmu, "O pokojniku sve  najbolje", kada glavni junak kae: "...Porani ujutro oko etiri, prostudira Kapital do sedam, popije kafu pa onda ide da radi".

Tako i ovde- kupi kamere za par hiljada evra, dovede besplatno pripadnike policije i BIA-e i rei problem korupcije u zdravstvu. Slino kao u filmu Balkanski pijun" kada Ilija vorovi sve redom snima i kae eni Danici:"Svi su u aparatu!".

Kada je to tako predlaem da se dotini predloi za Nobelovu nagradu u borbi protiv korupcije za idejno reenje, a da pre toga taj svoj izum patentira kod zavoda za intelektualnu svojinu da mu ne pokradu taj izum. Pored ovakve kaznene politike gde se za sluajeve korupcije izriu smene kazne, najee ukori razrednog stareine" ova pretnja direktora republikog fonda za zdravstveno osiguranje pre lii na plaenje meke sa reetom" nego to e dati neki rezultat  i uticati na smanjenje korupcije u zdravstvu.

Osnovna greka svih Vlada posle petog oktobra je ta to su svi nakon osvajanja vlasti hteli da preuzmu ministarstva sile i tajnu policiju kao da su to tajne uspeha i svi su na tome pali. Te slube su postale rak rana ovog drutva, trule institucije iz kojih su najureni svi oni koji su iole neto vredeli. Da su te slube dobro radile svoj posao i bile u funkciji zatite drave sauvale bi i bivu SFRJ i SRJ i SCG a i preostali deo Srbije. Nita od toga nisu sauvale i kao takve bi trebalo pod hitno ugasiti i napraviti ozbiljne slube i ozbiljnu policiju. Ovaj trule koji je ostao kontinuirano se bavi dodvoravanjem partija na vlasti, spletkarenjem i linim interesima odnosno ouvanju svojih fotelja. Drava im  je na poslednjem mestu.

A pod ijom kontrolom su policija i BIA? I ta da rade policija i BIA sa takvim snimljenim materijalima? U najboljem sluaju i da se snimaju sastanci komisija ta e se videti na tim snimcima i ta e ti snimci pokazati?. Pod uslovom i da utvrde nepravilnosti i nezakonitosti u tim tenderima oni su duni da podnesu krivine prijave nadlenim tuilatvima i tu se njihova ingerencija zavrava. Da li e snimci ponititi tender i sve vratiti u prvobitno stanje? Pa ne deavaju se malverzacije na samim sednicama!  naime, glavni deo posla" se obavlja pre otvaranja tenderske dokumentacije, kada se prilikom sastavljanja tenderske dokumentacije navode uslovi u tenderu koji ispunjava samo onaj ko ima npr. takvu opremu ili slino. I sve bude po zakonu. Naravno onaj ko je naruio tender zna ta mu je initi i pravinu naknadu" daje onom kome treba. To je jednaina sa jednom nepoznatom. Ostalo se sve zna!

Da je policija i BIA toliko mona ona bi pre svega u svojim redovima reila pitanje korupcije u svojim redovima kada su u pitanju javne nabavke i to naroito one tajne" i poverljive pod kojima se kupuje sve i svata a najmanje ono to je tajno i to je potrebno ovim slubama. Osim toga u ovakvom politikom sistemu gde su ministarstva podeljena po feudima izmeu vladajuih koalicija iluzorno je oekivati presudnu i pozitivnu ulogu policije u reavanju korupcije. To smo najjasnije videli u proteklih osam godina od kakao je naelu policije sadanji,bivi i budui direktor koji se poput suncikreta okretao i okree ka izvrnoj vlasti. Prosto ne mogu da zamislim situaciju kako aktuelni direktor sa svojim nesalomivima" snima tendere i podnosi krivine prijave protiv glavnih aktera iz vladajue koalicije u akciji muke".

Da li policiji treba dati tolika ovlaenja da utie na privredne tokove? Ali kako stvari stoje sve vie ulazimo u sistem policijske drave. Uostalom BIA je informativna agencija i ona ne moe da se bavi operativnim radom, barem tako pie u zakonu, a i nedavno je to potvrdila predsednica odbora za bezbednost u Skuptini Srbije u jednoj TV emisiji. Naalost u praksi je sasvim neto drugo. BIA se itekako bavi operativnim radom i hapenjima. To je potvrdio i sluaj pre nekoliko godina kada su neovlaeno upali u stan generala Tolimira na Beanijskoj Kosi, oteli ga i isporuili na graninom prelazu susednoj dravi. Pre nekoliko meseci sam proitao takoe informaciju u novinama da su inspektori BIA-e u jednom ministarstvu traili i odneli nekakvu dokumentaciju! Brojni su i drugi primeri nezakonitog ponaanja te slube.

O neovlaenom pristupu u privatnost graana, snimanju telefonskih razgovora, presretanju komunikacija i slino, svakim danom piu novine. Ali ta zameriti obinim policajcima? Zar i Amerikanci ne kontroliu sve i svata pa zato i mi da zaostajemo za njima? Treba pratiti svetske trendove! 

O kakvim tenderima u zdravstvu je re? Kada je u pitanju medicina a naroita tehnika koja je u slubi medicine, opte je poznato ko su najpoznatiji proizvoai kvalitetne opreme, koliko ona kota. ta je problem ui na sajt Siemens-a, Draeger-a, Olympusa i sl. i videti kolika je cena neke opreme. U svakoj zemlji postoji i ovlaeni predstavnik tih firmi. U emu je problem? U tome to takva oprema mora da se nabavi preko posrednika i to domaeg a naroito onoga koji ima privatnu firmu. Postoji jednostavno reenje. 

Izvesno je da e centralizovanjem javnih nabavki u zdravstvu, korupcija jo vie doprineti jer se ovim izmenama ne zadire u samu sutinu korupcije. Osim toga u ovakvom politikom sistemu gde su ministarstva podeljena po feudima izmeu vladajuih koalicija iluzorno je oekivati presudnu i pozitivnu ulogu uvoenjem centralizovanih nabavki kao jedno od vanih pitanja u reavanju korupcije. Upravo centralizacija daje diskreciono pravo odreenoj partiji da radi ta hoe, u okviru svog resora. Moda su tako dobre ideje potekle od jednog policijskog eksperta za borbu protiv korupcije, koji se kod biveg ministra predstavio kao najbolji poznavalac u toj materiji, iako korupciju nikada nije suzbijao, pa kada je video u ta se upetljao pobegao je, formiranjem nove Vlade, u ministarstvo energetike, gde se takoe predstavio kao ekspert, a odatle odleteo u Kontrolu letenja! U naim ministarstvima pamet odavno ne stanuje.

Neko i dalje pokuava da zamajava ovaj napaeni narod. Bolesnom narodu ne trebaju objanjenja da li je raeno po zakonu ili nije jer od toga nee biti zdraviji. Narodu treba adekvatna i pravovremena usluga i terapija jer zdravlje nema cenu. Uskladite zakonsku regulativu tako da se ta oprema direktno nabavlja od proizvoaa i tada nee trebati ni kamere ni policajci ni BIA. Uvoenjem centralizovanih javnih nabavki jo vie se pogorava ionako loe stanje u zdravstvu, te da e ove mere jo vie usmeriti bolesnike u privatne klinike u kojima mnogi lekari imaju svoje akcije". Ali pre nego kupe kamere da li e raspisati Tender za nabavku kamera"?

        

GLOSA

 

 Od svih afera koje su plasirane u novinama skoro nijedna nije imala sudski epilog, pa ni ona sa uvenim nabavkama vakcina.                                 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane