https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Propadanje

Poslovanje trgovinskih lanaca u Srbiji u 2018. godini

Trgovine preuzeli stranci

U prošloj godini 15 trgovačkih lanaca sa inostranim kapitalom ostvarilo je 3,1 milijardu evra prometa, a pet lanaca sa domaćim kapitalom 700 milion evra, prema tome trgovačke lance, kao i bankarski sistem Srbije preuzeli su inostrani vlasnici

Miodrag K. Skulić

U Srbiji danas posluje veći broj megamarketa i manjih trgovinskih lanaca, čija je osnovna delatnost prodaja robe na malo. Među njima najznačniji su njih 20 sa 40.355 zaposlenih u 2018. godini, i to: Delhaize Serbija, doo, Beograd, sa 12.629 zaposlenih; Mercator-S, doo, Beograd, sa 8.124 zaposlena; Moj kiosk Group, Holding sa četiri zavisna društva i 3.464 zaposlena; Mercata, doo, Beograd, sa 466 zapoalenih; Metro Cash & Carry, doo, Beograd sa 1.255 zaposlenih; DIS, doo, Krnjevo, sa 1.281 zaposlenim; Aman, doo, Surčin, sa 2.599 zaposlenih; Agromarket, doo, Kragujevac, sa 408 zaposlenih; Univerexport, doo, Novi Sad sa 2.249 zaposlenih u matičnom društvu; Lilly-Apoteke, doo, Beograd, sa 2.098 zaposlenih; LIDL, KD, Nova Pazova, sa 1.088 zaposlenih; DM-Drogerie, doo, Beograd, sa 771 zaposlenim; Tehnomanija, doo, Beograd sa 519 zaposlenih; Quatrro-diskont, doo, Beograd, sa 784 zaposlena; Lilly-Drogerie, doo, Beograd, sa 243 zaposlena; Veropoulos, doo, Beograd, sa 567 zaposlenih; Soulfood, doo, Beograd, sa 474 zaposlena; Domaća trgovina, doo, Beograd, sa 916 zaposlenih; Elmmazet, doo, Beograd, sa 233 zaposlena, Ikea, doo, Beograd, sa 187 zaposlenih.

Poslovanje trgovine u odnosu na ukupnu privredu Srbije u 2018. godini

Ukupna privreda u 2018. godini dostavila je 103.995 godišnjih ispravnih obračuna, što je za skoro tri odsto više nego prethodne godine. Trgovina sa 218.586 zaposlenih u toj godini učestvovala je u ukušpnoj privredi sa 19,32 odsto, što je približno isto kao i prethodne godine. U ukupnom prihodu trgovina je u toj godini učestvovala sa 34,20 odsto, dok u neto dobitku, umanjenom za neto gubitke, učešće trgovine je iznosilo 16,38 odsto.

Trgovina je raspolagala sa 16,87 odsto vrednosti ukupne poslovne imovine, dok je kapital trgovine iznosio 11,92 odsto ukupnog kapitala privrede.

Prikazujemo neto dobitak ukupne privrede i posebno trgovine u proteklih šest godina: (tabela 1)

Izabrali smo 19 trgovačkih lanaca čije poslovanje u 2018. godini prikazujemo u narednom tekstu. To su inostrane kompanije iz Belgije, Hrvatske, Lihenštajna, Holandije, Austrije, Irska, Nemačka, Švedska, Francuske i Crne Gore. Od domaćih fizičkih i pravnih lica pet trgovačkih lanaca (DIS, AMAN, Agromarket, Univerexport i Soulfood) su u ovoj grupaciji zastupljeni sa 7.011 zaposlenih, ili 17,4 odsto, a u prometu ove grupacije od 20 privrednih društava sa 83,1 milijardu dinara, ili 18,4 odsto. Prema tome, od ranije je poznato da su srpskom trgovinom ovladale inostrane firme, praćene sopstvenim bankama, koje podstiču finansiranje uvoznih proizvoda iz matičnih zemalja.

Prema tome, kao što su inostrani vlasnici preuzeli 90 odsto bankarskog sistema Srbije, isto tako su oni preuzeli i trgovačke lance u Srbiji.

Delhaize Serbia, doo, Beograd

Ovaj trgovački lanac kupljen od Kompanije Delta Miroslava Mišković, kada je poslovala kao privredno društvo Delta Maxi, koje je otpočelo sa radom 1. maja 2004. godine. Delta Maxi preuzeo je belegijski lanac Lion Retail Holding S.A.R.L. sa sto odsto udela.

Danas je ovo privredno društvo na prvom mestu na listi najvećih distributivnih lanaca u Srbiji. Društvo ima učešće od 2,74 odsto u ukupnom prometu trgvine Srbije, a sa 5,78 odsto učešća u ukupnom broju zaposlenih trgovine. U društvu ima 12.629 zaposlenih.

U 2018. godini ostvaren je ukupan promet u iznosu od 100,5 milijardi dinara, ili 850 miliona evra. Na tom prometu ostvaren je u toj godini neto dobitak u iznosu od 22,5 miliona evra, što predstavlja 4,96 odsto prinosa na capital prethodne godine, što je veoma zadovoljavajući nivo za ovu delatnost.

Taj promet ostvaren je na ukupnoj vrednosti poslovne imovine u iznosu od 712 miliona evra, od čega obrtna imovina u iznosu od 328 miliona evra. Sopstvenim kapitalom Delhaize Serbia, doo, na kraju decembra prošle godine, pokrivala je 67,05 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine koju društvo koristi. To je veoma visok nivo za delatnost trgovine, posebno ako se ima u vidu da ukupna trgovina, kao delatnost u Srbiji, raspolaže samo sa 27,25 odsto sopstvenog kapitala.

Danas u konsolidovanom bilansu nema nijedno drugo privredno društvo, izuzev TP Srbija, doo, sa sedištem u Beogradu, i bez ijednog zaposlenog.

Ranija velika privredna društva koja su bila u konsolidovanom bilansu Delhaze Serbia, pripojena su tom društvu i to: „Primer C", doo, Pekabeta, doo C Market, doo, VIR, doo, Loznica. Zakonski zastupnik matičnog društva je Jesper Gronnegaard Lauridsen, director.

U 2012. godini, nakon preuzimanja, Delhaize Srbija iskazao je gubitak u poslovanju u iznosu od 13,1 milijardu dinara u matičnom društvu, dok je taj gubitak bio nešto manji, u konsolidovanom bilansu i iznosio je 8,7 milijardi dinara. Ali u narednoj 2013. godini iskazan je pozitivan rezultat od 4,1 milijardu dinara u matičnom društvu, što čini 11,47 odsto od vrednosti ukupnog kapitala društva, ili 5,33 odsto od ukupnog prometa, dok je u konsolidovanom bilansu neto dobitak bio nešto veći i iznosio je 4,6 milijardi dinara.

U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je promet veći za 4,42 odsto. U 2014. godini ostvaren je pozitivan rezultat u iznosu od 2,9 milijardi dinara, da bi u narednoj godini bio ostvaren neto dobitak u iznosu od 4,4, a u 2016. godini u iznosu od 2,5 milijardi dinara, dok je u 2017. godini ostvaren neto dobitak u iznosu od 4,6 milijardi dinara

Čišćenjem bilansa nakon preuzimanja 2012. godine gubitkom od 13,1 milijardu dinara u matičnom društvu i 8,7 milijardi dinar ate godine u konsolidovanom bilansu, stvoreni su uslovi da se u narednih šest godina posluje sa pozitivnim rezultatom, pa je u tih šest godina iskazan kumulirani neto dobitak u iznosu od 21,7 milijardi dinara.

Mercator-S, doo, Beograd

Mercator-S u vlasništvu je Poslovnog sistema Mercator, z DD iz Slovenije, a pripada Agrokor koncernu Zagreb. U svom sastavu ima tri trgovačka brenda: Idea, Roda i Mercator. Mercator-S ima 8.124 zaposlena, a prodajne kapacitete čini: 280 Idea peodavnica, 36 Roda megamarketa, dva hipermarketa, sisem velikoprodaje Velpro, jedan ugostiteljski HoReLa centar, tri organic prodavnice. Zakonski zastupnici su članovi borda direktora: Entoni Sošić, Violeta Kovačević, Vladan Drašković i Aleksandar Ocokoljić.

U 2018. godini ovaj poslovni sistem ostvario je ukupan promet u iznosu od 84 milijarde dinara, ili 711 miliona evra, uz iskazivanje neto gubitka u toj godini od 14 miliona evra, što čini 1,98 odsto ukupnog prihoda ostvarenog u toj godini.

Ukupna vrednost poslovne imovine koju ovaj poslovni sistem koristi, na kraju prošle godine iznosaila je 45,7 miliona evra i bila je pokrivena sopstvenim kapitalom sa 22,15 odsto, što je veoma nizak nivo, jer su gubici u nekoliko prethodnih godina umanjili sopstveni kapital, tako da kapital na kraju decembra prošle godine iznosi samo 10,1 milion evra.

Maloprodajni lanac Roda je otpočeo svoje poslovanje otvaranjem svog prvog maloprodajnog objekta u Kuli. Slovenačka Mercator grupa je kupila sistem Rodić oktobra 2006. godine sa 76 odsto učešća u kapitalu M-Rodić, po ceni od 116 miliona evra. Proces kompletnog preuzimanja završen je 2009. godine. M-Roda je integrisana u Mercator grupu.

Idea posluje na tržištu Srbije od 2005. godine, kad je otvorena prva prodavnica Oaza u Beogradu. Otvarajući nove maloprodajne objekte i kupujući lanac prodavnica ranijeg društvenog preduzeća iz Niša, Idea se razvila u veliki sistem koji je u potpunosti integrisan u Mercator grupu.

Mercata, doo, Beograd

Distributivni je lanac za prodaju cigareta, kafe, pića i druge trgovačke robe i ima tri distributivna centra, a u vlasništvu je 85 odsto MPC Holding-a i 15 odsto Čedomira Ćirovića. Vlasnik MPC Holdinga je 80 odsto holandska firma Centurion Venture Capital B.V. i 20 ODSTO Petar Matić, slovenački državljanin.

U 2018. godini ovo privredno društvo imalo je 466 zaposlenih koji su ostvarili ukupan prihod u iznosu od, čak, 315 miliona evra.

Društvo posluje sa niskom maržom, koja je u prošloj godini bila 3,48 odsto, računato na nabavnu vrednost i iz tih razloga je i ostvarena niska neto dobit koja je u 2018. godini iznosila samo 373 hiljade evra, I predstavljala samo 0,12 odsto ukupnog prihoda društva.

Ovo privredno društvo prošloj godini imalo je 45,7 miliona evra ukupnu poslovnu imovinu koju je finansiralo sopstvenim kapitalom u visini od 8,2 miliona evra, ili u visini od 17,9 odsto, što je nizak nivo za ovu delatnost. Imajući u vidu da je koeficijenat obrtanja ukupne obrtne imovine u toj godini iznosio devet, društvo je uspelo da održi tekuću likvidnost.

Metro Cash & Carry, doo, Beograd

Metro Cach & Carry, doo u vlasništvu je Metro Central East Europe GmbH iz Austrije. U 2018. godini ovaj poslovni sistem sa 1.255 zaposlena ostvario je ukupan promet u iznosu od 26,5 milijardi dinara, ili nešto više od 224 miliona evra, uz iskazivanje neto gubitka u toj godini od 184 hiljade evra.

Ovaj trgovački lanac obavlja specifičnu velikoprodaju delatnost i za naše imaoce njihovih kartica predtavlja zamku, jer kupujući hranu, belu tehniku i druga trajna potrošna dobra, mnogi od njih smatraju da to ne treba sprovsti kroz poslovne knjige kupca, koji mora biti privredno društvo ili preduzetnik, pa naknadnim kontrolama od finansijskih inspektora moraju biti oporezovani, jer su kupili potrošna dobra za ličnu potrošnju.

Metro Cach & Carry, doo pokriva sopstvenim sredstvima 38,25 odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava. Koeficijent obrtanja u 2018. godini iznosio 4,7, dok je razlika u ceni na nabavnu vrednost bila 15,45 odsto.

DIS, doo, Krnjevo

DIS, doo u vlasništvu je Zorana Tirnanića iz Krnjeva. Zakonski zastupnik društva je Ivan Šupeić, direktor. U 2018. godini ovaj poslovni sistem sa 1.281 zaposlenim ostvario je ukupan promet u iznosu od 20,7 milijardi dinara, ili 175 miliona evra, uz iskazivanje neto dobitka u toj godini od 39,6 miliona dinara, odnosno samo 335 hiljada evra. U 2017. godini ostvaren je promet veći u odnosu na 2018 godinu za 10,9 odsto.

DIS, doo koristi 114 miliona evra ukupne poslovne imovine i pokriva je sopstvenim sredstvima 45,44 odsto, što je za ovu delatnost zadovoljavajući nivo. Koeficijent obrtanja u 2018. godini iznosio 5,6 dok je razlika u ceni na nabavnu vrednost bila 11,83 odsto.

Aman, doo, Surčin

Aman, doo u vlasništvu je Nedal Khalil-a, državljanina Srbije, a u registar je upisano još avgusta 1992. godne. U 2014. godini Aman-u je pripojeno privredno društvo Špar, doo, Beograd, a 2016. godine i CDE S, doo, Beograd, sa 428 zaposlenih u 2014 godini, da bi naredne godine pripojeno i privredno društvo Višnjica dućani, doo, Beograd.

U 2018. godini ovaj poslovni sistem sa 2.599 zaposlenih ostvario je ukupan promet u iznosu od 19,6 milijardi dinara, ili 166 miliona evra, uz iskazivanje neto dobitka u toj godini od 420 miliona dinara, odnosno 3,55 miliona evra, a u prethodnoj godini iskazan je dobitak u iznosu od 477 miliona dinara.

U 2018. godini ostvaren je promet u veći u odnosu na prethodnu godinu za 3,2 odsto.

Aman, doo na kraju prošle godine koristio je 62 miliona evra ukupnih poslovnih sredstava, a sopstvenim kapitalom pokrivao je 46,13 odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava, što je visok nivo. Koeficijent obrtanja u 2018. godini iznosio 7,8, dok je razlika u ceni na nabavnu vrednost bila 37,82 odsto, što je izuzetno visok nivo.

Agromarket, doo, Kragujevac

Društvo je upisano u sudski registar decembra 1990. godine, a u sto odsto vlasništva je Dušana Mojsilovića, koji je i zakonski zastupnik društva. U prošloj godini društvo je imalo 408 zaposlenih. Sa 152 miliona evra imovine, u kojoj 88 miliona evra vrednost obrtne imovine i 110 miliona evra sopstvenog kapitala, ovo privredno društvo je jedno od retkih koje sopstvenim kapitalom pokriva 72,48 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine.

Društvo je u prošloj godini ostvarilo ukupan promet u iznosu od skoro 160 miliona evra i na tom prometu iskazalo neto dobit u iznosu od 13,1 milion evra. Sa tom visinom ostvarenog profita Agromarket, doo je postigao profitnu stopu od 13,78 odsto na visinu sopstvenog kapitala. Ostvaren promet u prošloj godini veći je od prometa ostvarenog u prethodnoj godini za šest odsto.

Univerexport, doo, Novi Sad

Univerexport doo u vlasništvu je Vesne Vučurević, zakonski zastupnik Dragoslav Vučurević, direktor. U 2018. godini ovaj poslovni sistem sa 2.249 zaposlenih u matičnom društvu, ostvario je ukupan promet u iznosu od 18,8 milijardi dinara, ili 159 miliona evra, uz iskazivanje neto dobitka u toj godini od 30 miliona dinara, a u prethodnoj godini iskazan je dobitak u iznosu od 52,6 milion dinara. U 2018. godini ostvaren je promet veći 11,2 odsto nego u prethodnoj godini. Ukupna imovina koju društvo koristi na kraju prošle godine iznosila je 117 miliona evra i bila je pokrivena sopstvenim kapitalom 29,38 odsto, što je nedovoljan nivo za ovu delatnost.

U konsolidovanom bilansu ostvaren je promet u iznosu od 20,9 milijarde dinara, uz iskazivanje neto dobitka od 45,8 miliona dinara. Zavisna društva ovog matičnog preduzeća su: Univerexport - Trgopromet, AD, Subotica sa 77,74 odsto vlasništva i 448 zaposlenih, Univerexport - Bačka, AD, Bačka Palanka sa 58,75 odsto vlasništva i 159 zaposlenih i Univerexport - Alba, doo, Novi Sad sa stro odsto vlasništva i jednim zaposlenim..

Lilly Apoteke, doo, Beograd

Ovo privredno društvo pripada grupaciji LILLY I na kraju prošle godine imalo je 2.098 zaposlenih. Na poslovnoj imovini od 52 miliona evra, koju društvo finansira sopstvenim kapitalom u visini od 24,2 miliona evra, što predstavlja 46,77 odsto ukupne vrednosti poslovne movine, Lilly-Apoteke su u 2018. godini ostvarile promet u visini od 131 milion evra i na tom prometu iskazale neto dobit u visini od 1,87 miliona evra. To predstavlja prinos na kapital u visini od 8,34 odsto, što je izuzetan nivo profita u odnosu na sopstveni capital društva. U toj godini ostvaren je veći promet 7,7 odsto nego u prerhodnoj godini. Ovo privredno društvo posluje u proseku sa 32,96 odsto razlike u ceni, računato na nabavnu vrednost, što je izuzetrno visok nivo.

LIDL Srbija, KD, Nova Pazova

Vlasnik 99,90 odsto ovog komaditnog društva je nemačka firma WE-Beteiligungs GmbH koja je u prošloj godini imala 1.088 zaposlenih. Zakonski zastupnici su: Denis-Benjamin Kmetec, slovenački državljanin, Dragan Ćigoja, nemački državljanin, Daniel Petrovečki, hrvatski državljanin i Tomislav Šapina, hrvatski državljanin. Na imovini od 278 miliona evra društvo raspolaže sa sopstvenim kapitalom u visini od 230 miliona evra, što predstavlja pokrivenost ukupne poslovne imovine kaptalom društva od 82,91 odsto.

To je za naše uslove izuzetno visok nivo. U 20198. godini Lidl je ostvario ukupan promet u visini od 97 miliona evra i na tom prometu iskazan je neto gubitak u iznosu od 46,6 miliona evra, što predstavlja polovinu ukupnog prihoda.

U prethodnoj godini iskazan je gubitak u nešto manjem iznosu 27,8 miliona evra, ali su nastali u prvoj godini kada Lidl još nije otpočeo sa ostvarivanjem sopstvenog prihoda. Ti gubici mogu se, po našem mišljenju, smatrati ulaganjima u osvajanj tržišta, koji se događaju kad prvi put na nekom tržištu nastupa trgovački lanac.

DM-Drogerie Market, doo, Beograd

U Srbiji registrovana kao trgovački lanac jula 2002. godine. U 2018. godini grupacija je imala 771 zaposlenog i ostvaren promet u iznosu od 82 miliona evra, što je veći za 29,7 odsto u odnosu na promet ostvaren u prethodnoj godini. Sa 2,9 miliona evra neto dobiti koja predstavlja prinos na kapital u visini od 17,86 odsto, vlasnik mora biti izuzetno zadovoljan. Društvo je u prošloj godini poslovalo sa razlikom u ceni od 61 odsto, što je za naše uslove nepojmivo.

Sa 39,4 miliona evra ukupne poslovne imovine koju društvo koristi kapitalom u visini od 19 miliona evra, kojim pokriva 48,20 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine, vlasnici kapitala sa toliko visokim nivom profita moraju biti izuzetno zadovoljni.

Lilly-Drogerie, doo, Beograd

Ovo privredno društvo u vlasništvu je 92,04 odsto Anglo Therapy Balkans Lmited iz Irske, 3,41 odsto samog društva Lilly-Drogerie, 2,73 odsto Tamare Žujović i 1,82 odsto Srđana Mladenovića.

Zakonski zastupnik društva je Nemanja Stevanović. Sa 243 zaposlena u 2018. godini drušptvo je ostvarilo ukupan promet u iznosu od 6,95 milijardi dinara, ili 59 miliona evra, što je niže 6,8 odsto u odnosu na ostvaren promet u prerhodnoj godini.

Na tom prometu iskazana je neto dobit u iznosu od 309 miliona dinara, ili 2,6 miliona evra. Taj profit čini više od 25 odsto prinosa na kapital, pa se poslovanje ovog društva sa gledišta profita može oceniti kao izuzetno uspešno. Stopa razlike u ceni na nabavnu vrednost u prošloj godini iznosila je 27,77 odsto, što je veoma visok nivo.

Ovo privredno društvo na kraju prošle godini imalo je ukupnu vrednost poslovne imovine u iznosu od 27,7 miliona evra i sopstvenim kapitalom bila je pokrivena sa 26,57 odsto. Ukonsolidovanom bilansu ukupna vrednost poslovne imovine ove grupacije , sa 3.023 zaposlena, iznosila je 86 miliona evra i sopstvenim kapitalom u iznosu od 30,3 miliona evra, bila je pokrivena sa 35,2 odsto. Ukupan promet ove grupacije u konsolidovanom bilansu iznosio je u 2018. godini 179 miliona evra, a neto dobit 5,5 miliona evra.

Tehnomanija, doo, Beograd

Tehnomanija, doo u vlasništvu je sto odsto Roaming Electronics, doo Beograd, čiji je osnivač Koefik, doo osnivača Nenada Kovača . Zakonski zastupnik Dejan Radulović. U 2018. godini ovaj poslovni sistem sa 519 zaposlenih ostvario je ukupan promet u iznosu od 9,6 milijardi dinara, ili 82 miliona evra, uz iskazivanje neto dobitka u toj godini od 133 miliona dinara, a u prethodnoj godini iskazan je dobitak u iznosu od 79 miliona dinara. U 2018. godini ostvaren je promet u veći u odnosu na prethodnu godinu za 6,2 odsto.

Tehnomanija, doo pokriva sopstvenim sredstvima 10,73 odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava. Koeficijent obrtanja u 2018. godini iznosio 3,3, dok je razlika u ceni na nabavnu vrednost bila 20,78 odsto.

U konsolidovanom bilansu Koefik, doo imao je 30 privrednih društava, od toga u Beogradu 19, u Kraljevu jedno i u inostranstvu 15, od čega u Banja Luci četiri, Podgorici dva, Čikagu dva i po jedno društvo u Nikoziji, Beču, Minhenu, Sofiji, Kopenhagenu, Budimpešti i Dizedolfu.

U konsolidovanom bilansu bilo je 1.088 zaposlenih, od čega smo kod Tehnomanije prikazali 519 zaposlenih, prema tome u svih ostalih 34 društva i matičnom društvu bilo je ukupno 569 zaposlenih. Matično društvu Koefik, doo ima u 26 društava sto odsto kapitala, dok u drugim društvima ima nešto niže učešće.

Ukupna poslovna imovina u konsolidovanm bilansu na kraju decembra prošle godine iznosila je 157 miliona evra, koju je društvo finansirao sa 50,2 miliona evra sopstvenog kapitala, dok su obaveze društva iznosile 106,8 miliona evra.

U 2018. godini u konsolidovanom bilansu grupacije ostvaren je ukupan promet u iznosu od 242 miliona evra, sa iskazanom neto dobiti u iznosu od 12,1 milion evra, ili prinosom na kapital u visini od 28,88 odsto, što je izuzetno visok nivo profita.

Quattro diskont, doo, Beograd

Vlasnik društva Slavko Bošković, državljanin Crne Gore, koji je istovremeno i zakonski zastupnik društva. Na kraju prošle godine u društvu je bilo 784 zaposlena.. Ukupan promet obavljen u 2018. godini iznosio je 59,2 miliona evra i na tom prometu iskazana je neto dobit veća od 1,1 milion evra, što čini trećinu kapitala sa kojim je do tada društvo raspolagalo. Razlika u ceni koju društvo formira iznosila je 18,76 odsto, računato na nabavnu cenu.

Veropoulos, doo, Beograd

Veropoulos, doo je u vlasništvu Veropoulos, A.E. iz Grčke. Zakonski zastupnik društva je Nikolaos Verupoulos. U 2018. godini ovaj poslovni sistem sa 567 zaposlenih ostvario je ukupan promet u iznosu od 5,6 milijardi dinara, ili 47,7 miliona evra, uz iskazivanje neto dobitka u toj godini od 300 miliona dinara, a u prethodnoj godini iskazana je neto dobit u iznosu od 350 miliona dinara. U 2018. godini ostvaren je promet veći 4,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Veropoulos, doo sopstvenim kapitalom pokriva 66,64 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine, obzirom da capital društva na kraju decembra prošle godine iznosi 34 miliona evra, a ukupna vrednost poslovne imovine 51,2 miliona evra. To je veoma visok nivo pokrivenosti ukupne imovine sopstvenim kapitalom društva.

Soulfood, doo, Beograd

Registrovan 2005. godine, trgovina alkoholnim i bezalkoholnim pićima, do sada je otvoreno 56 manjih prodavnica pića. Društvo je u vlasništvu je Ivana Ivanovića, koji je ujedno i zakonski zastupnik društva. U društvu ima 474 zaposlena.

U 2018. godini društvo je ostvarilo prihod u iznosu od 43,3 miliona evra, koji je veći u odnosu na prethodnu godinu za 5,5 odsto. Na prihodu ostvarenom u prošloj godini iskazana je neto dobit 832 hiljade evra i veća je od dobiti iskazane prethodne godine za 26,5 odsto. Društvo je na kraju prošle godine koristilo ukupnu vrednost poslocvne imovine u iznosu nešto većem od million evra i sopstvenim kapitalom pokrivalo je 22,6 odsto te vrednosti. Društvo je u prošloj godini poslovalo sa 14,49 odsto razlike u ceni, računate na nabavnu vrednost.

Domaća trgovina, doo, Beograd

Trgovina prehrambenim proizvodima, pretežno hranom, pićima i duvanom, Sada ima 916 zaposlenih. Vlasnici su: 40,56 % Domaća trgovina, doo, Podgorica, 39,66 % Expo commerce, doo, Kotor, 19,63% Napredak, AD, Kotor i 0,15 odsto Ranko Marković državljanin Crne Gore, koji je I zakonski zastupnik društva.

U 2018. Godini obavljen je promet u visini 41,7 miliona evra, uz iskazani neto gubitak u iznosu od 673 hiljade evra. Društvo je u prethodnoj godini imalo iskazan gubitak 1,1 milion evra. Domaća trgovina, doo na kraju decembra prošle godine imala je ukupnu vrednost poslovne imovine 16,1 milion evra i sopstvenim kapitalom finansiralo je samo 18,8 odsto vrednosti te imovine.

Emmezeta Srbija, doo, Novi Beograd

Raniji naziv društva bio je Kika nameštaj, doo, društvo je sada u vlasništvu Conforama Developpement 18, iz Francuske. U 2018. godini ovaj poslovni sistem sa 233 zaposlena ostvario je ukupan promet u iznosu od 3,17 milijardi dinara, ili 26,8 miliona evra, uz iskazivanje neto gubitka u toj godini od 12,6 miliona dinara, a u prethodnoj godini iskazan je dobitak u iznosu 33,3 miliona dinara.

U 2018. godini ostvaren je promet. Veći nego u prethodnoj godini za 18,8 odsto. Emmezeta, doo sopstvenim kapitalom pokriva 30,88 odsto ukupne vrednosti poslovne imovine, što je znatno povećanje u odnosu na prethodne godine.

IKEA, doo, Beograd

Otpočela je poslovanje otvaranjem nove lokacije u Bubanj Piotoku. Vlasnik Brenda je švedska firma, a vlasnik kapitala je iz Holandije Ikea Holding Europe B.V. U prošloj godini bilo je 187 zaposlenih, a ostvaren je promet u visini nešto manjoj od 800 hiljada evra, pa je razumno da u pr voj godini poslovanja bude iskazan gubitak u visini od 1,1 milion evra.

Ukupna vrednost poslovne imovine na kraju prošle godine iznosila je 102 miliona evra, od čega 2/3 stalna imovina, a usled iskazanog gubitka društvo je ostalo bez sopstvenog kapitala. Prave rezultate poslovanja očekujemo u ovoj i narednim godinama.

Ostali trgovački lanci

Ostali trgovački lanci u Srbiji su Simpo, Vranje sa više od 35 prodajnih salona, Poslovni sistem Matijević sa više od sto maloprodajnih objekata, Swisslion Group, u vlasništvu švajcarske grupe DRD Ewisslion LTD,

Do sada su ugašeni trgovački lanci za prodaju tekstilne odeće Beko, Kluz, Železničar, a ostao je u tihom poslovanju „Prvi maj" iz Pirota, a u tuhom umiranju je i prodajni lanac obuće Borovo.

Ukupan neto dobitak celokupne trgovine, umanjen za iskazani gubitak, iznosio je 81,8 milijardi dinara, ili 692 miliona evra, što predstavlja prinos na kapital 11,89 odsto, što je veoma visok nivo, kada je ukupna privreda ostvarila neto dobit 499,7 milijardi dinara. Što čini 4,2 milijarde evra, i predstavlja prinos na kapital ukupne privrede od 8,65 odsto.

Poslovanje ovih 20 društava u pogledu čiste dobiti, uzeto zajedno, nije bilo uspešno, obzirom das u rezultat obezvredili LIDL I IKEA, koji su u prošloj godini osvajali tržište, pa i negativno poslovanje hrvatskog lanca Agrokor, kao vlasnika trgovačkog lanca Mercator-S, koji je zabeležio poslovanje sa gubitkom.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane